Kuchnia starożytna

Co kryje się pod płomieniami? Wiedza praktyczna o kuchni starożytnej Dziś teoria i szybka praktyka robienia… podpłomyków w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego