Płatności w Podkowiańskim Liceum 2022/2023

Wpisowe

Wpisowe jest kwotą jednorazową, bezzwrotną w wysokości 2000 zł.
Pobierane jest od każdego przyjętego do liceum ucznia.
Numer konta szkoły: 02 1020 1055 0000 9202 0015 1928
Tytuł wpłaty: na cele statutowe szkoły.

Czesne

Czesne – płatne co miesiąc:
-opłaty przez 12 miesięcy po 1320 zł.
-opłaty przez 10 miesięcy po 1584 zł.

Numer konta szkoły: 02 1020 1055 0000 9202 0015 1928
Tytuł wpłaty: czesne oraz imię i nazwisko ucznia.