„MÓWIĘ DO CIEBIE”

Tydzień kończymy jeszcze jedną informacją. Na parkanie naszego Liceum (ogród wewnątrz od wiewiórek) zawisła wystawa plakatów „Mówię do Ciebie” Danuty Żukowskiej polskiej artystki grafik wielokrotnie nagradzanej na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, która w ostatnich latach skupia uwagę na problemach świata zwierząt. Artystka wybiera plakat jako medium, przez które zwierzęta hodowlane, domowe i dzikie komunikują nam ważne dla nich sprawy. To one – nasi bracia mniejsi – mówią do nas. Czasem jest to zwykłe przedstawienie się, gdzie indziej zaproszenie do spotkania lub wyrażenie nadziei, żalu lub troski. Zawsze jednak stajemy w obliczu fenomenu, jakim jest relacja świata zwierząt z człowiekiem. Zwierzęta czują i na swój sposób myślą. Szczególnie teraz, w epoce antropocenu, dyskusja na temat dysharmonii, braku równowagi w tej relacji, sterowanej i zdominowanej przez człowieka jest tak ważna. Syntetyczna forma plakatów oraz czytelny przekaz sprawiają, że cykl „MÓWIĘ DO CIEBIE” stanowi rodzaj kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie odbiorcy na kwestię dobrostanu zwierząt i roli, jaką w niej odgrywamy.
Plakaty będą dostępne dla zwiedzających podczas Dnia Otwartego, XXVIII Wystawa Psów Kochanych (parkan ogród) oraz Otwartych Ogrodów w Podkowie Leśnej w dniach 16-18.06.2023 (parkan Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60)