Konsultacje

Drodzy uczniowie!

Rada Pedagogiczna postanowiła, że od lutego 2022 uruchomione zostaną konsultacje. Otrzymujecie możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych ONLINE 

Czym są konsultacje online?

– Są dodatkowymi godzinami, kiedy możecie spotkać się z nauczycielami z założenia mają one być pomocne po nieobecnościach, w momencie, kiedy nie rozumiecie jakiegoś materiału. Przeczytajcie regulamin i harmonogram – (nie są to dokumenty długie). Ich znajomość pozwoli uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. 

Pamiętajcie:

1) Nie umawiajcie się na konsultacje, jeżeli jesteście chorzy
2) Jeżeli już umówiliście się, ale nie możecie być zgłoście ten fakt do godziny 12:00 popołudniu dnia roboczego poprzedzającego zajęcia przez dziennik LIBRUS. Brak takiego wpisu powoduje, że tracicie możliwość ponownego umówienia się z tym samym nauczycielem w kolejnym tygodniu


HARMONOGRAM 2023/2024 uwaga PLIK jest „samoaktualizujący” – wszystkie zmiany są od razu widoczne w Internecie
REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

REGULAMIN ORGANIZACJI KONSULTACJ ONLINE DLA UCZNIÓW PODKOWIAŃSKIEGO LICEUM NR 60

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z „Harmonogramem konsultacji” i niniejszym regulaminem przygotowanym przez Dyrektora szkoły i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. „Harmonogram konsultacji” zawierający informacje dotyczące dnia tygodnia i godziny umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły oraz przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 1. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać będą się online
 2. Celem konsultacji jest:
  a) pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
  b) pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
 3. Na konsultacje, uczeń przychodzi z konkretnym zagadnieniem, którego nie rozumie.
 4. Nauczyciel przeprowadza w tygodniu jedną godzinę konsultacji (45 min)
 5. Konsultacje odbywają się online, po godzinach obowiązkowych zajęć lekcyjnych w wyznaczonym przez nauczyciela w harmonogramie dniu i godzinach
 6. Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny i odbywa się według zasad:
  a) Udział w konsultacjach uczeń ZGŁASZA lub ODWOŁUJE wyłącznie przez DZIENNIK LIBRUS
  b) Zgłoszenie udziału w konsultacjach uczeń zgłasza 3 dni przed terminem z harmonogramu.
  c) Odwołanie udziału w konsultacjach uczeń zgłasza do godziny 12:00 popołudniu dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
  d) Uczeń, który nie zgłosi się w umówionym terminie na konsultacje (bez uprzedniego odwołania) traci możliwość ponownego umówienia się z tym samym nauczycielem w kolejnym tygodniu.
 7. Pełny harmonogram konsultacji publikuje się na stronie internetowej szkoły.