Projekt Zimna Woda

Zajęcia terenowe w ramach projektu #ProjektZimnaWoda czas zacząć…🍀 Piękna pogoda🌞, uczniowie, absolwenci, studenci i pracownicy naukowi Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UWZakład Hydrologii WGSR UW to przepis na ciekawe spędzenie popołudnia. Mimo że chłodna woda w cieku początkowo nie zachęcała do wejścia do niej, to dzięki odważnym ochotnikom, udało się przeprowadzić pomiary przepływu wody. Zostały one wykonane metodą dopplerowską i pozwoliły na sformułowanie zaskakujących wniosków dotyczących ilości wody przepływającej przez Zimną Wodę w ciągu doby oraz ilości niesionych przez nią substancji. Dzisiejsze zajęcia to wstęp do kolejnych spotkań (następnym razem zajmiemy się organizmami wskaźnikowymi żyjącymi w Zimnej Wodzie)