Młodzi głosują 2024 wyniki

❗We wtorek 28.05.2024 w Podkowiańskie Liceum nr 60 odbyła się symulacja wyborów(dla uczniów, nauczycieli i pracowników PLO60) do Parlamentu Europejskiego🇪🇺 w ramach programu Młodzi głosują😀💪„Młodzi głosują 2024

❌Na lokal wyborczy wyznaczono salę językowa na pierwszym piętrze, a głosowanie rozpoczęło się o godzinie 9:15 i trwało do 13:00.Udział w wyborach był dobrowolny. Po wejściu do lokalu wyborczego głosujący okazuje Komisji legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość i pobiera kartę do głosowania od Komisji Wyborczej, potwierdzając odbiór karty podpisem. Głosowanie polegało na zaznaczeniu wybranego jednego Komitetu Wyborczego na karcie do głosowania, stawiając przy nazwie wybranego Komitetu znak „X”. Szkolną Komisję Wyborczą tworzyli uczniowie rozszerzający WOS z wszystkich klas

❌ 🗳 Komisja Wyborcza policzyła wszystkie głosy (zostały ogłoszone wewnętrznie) Frekwencja w wyborach w Podkowiańskim Liceum wyniosła 60%. Wyniki wyborów zostaną opublikowane oraz przesłane do Centrum Edukacji Obywatelskiej i opublikowane na stronie CEO 10 czerwca 2024 r( po wyborach do Europarlamentu)

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Adriannie Skajewskiej za wspaniałe zajęcia i wprowadzenie w działania Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”Konkursy dla NGO Przypominamy, że na parkanie Liceum w ramach zajęc Młodzi głosują można obejrzeć wystawę „ Lepiej wybierz” Unia czy ją znasz – autorstwa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Podkowa Leśna Miasto Ogród za wypożyczenie urny wyborczej😄

❌ Celem wydarzenia jest udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – „Młodzi głosują”, a przez to upowszechnianie wśród młodych osób wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów.⤵

https://mg2024.ceo.org.pl/strona/9-dlaczego-warto

👉Jednocześnie zachęcamy do skorzystania ze świetnego narzędzia do porównywania poglądów politycznych własnych z poglądami komitetów startujących w wyborach, czyli Latarnik Wyborczy który został uruchomiony wczoraj. Więcej ⤵️

https://latarnikwyborczy.pl

#mlodziglosuja#mlodziaktywni#wybory#UE#kompetencjekluczowe#kompetencjespoleczne #lepiejwybierz#dziekujemy#TPMOPL#CEO#młodzigłosują#wybory#pe#kampaniaprofrekwencyjna#młodzigłosują2024#latarnikwyborczy#CentrumEdukacjiObywatelskiej#WOS#wiedzaospołeczeństwie#demokracja#mg2024 #plo60 #wiewiory