Warsztaty Hydrologiczne w ramach patronatu WGiSR UW

Wczoraj wykopaliska archeo, a dziś:) Zmarznięci, ale bogatsi o nową wiedzę i umiejętności… W ten chłody piątek uczniowie rozszerzający geografię uczestniczyli w warsztatach hydrologicznych prowadzonych przez dr. Jarosława Suchożebrskiego (Zakład Hydrologii WGSR UW prowadzonych) prowadzonych w ramach patronatu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego nad naszą szkołą. Było zimno, ale kolorowo. Dzięki bardzo ciekawym zajęciom uczniowie dowiedzieli się czemu naszą niewielką lokalną rzeczkę powinni nazywać Zimną Wodą, a nie Mrówką. Zapoznali się z zasobami internetowymi Hydroportalu. A przede wszystkim samodzielnie ocenili stopień zanieczyszczenia wody jonami amonowymi oraz jonami związków potasu i fosforu korzystając z nowoczesnych fotometrów firmy Exaqua. Określili również potencjalne źródła tych zanieczyszczeń. Niestety wnioski nie są optymistyczne – Zimna Woda to ciek o wysokim stopniu zanieczyszczenia ściekami komunalnymi.

https://www.facebook.com/hydrouw/posts/pfbid05dTepXDEUyfKLA3LM2BDm1aWL3A2Cs7GXJUv4ArzsgCRAEZLv2cUDAuK8j7BjaFTl