08.07.2023 (SOBOTA) od godz. 11.00 do 12.00 (w tym dniu rozdawane będą świadectwa maturalne).

Uwaga! Świadectwa maturalne należy odebrać osobiście lub napisać upoważnienie dla osoby odbierającej dokument. Upoważnienie musi zawierać nr dowodu osobistego osoby upoważnionej.