Organizacja

Właścicielem szkoły jest Towarzystwo Przyjaciół Liceum Podkowiańskiego, na czele którego stoi zarząd. W skład zarządu wchodzą rodzice, którzy reprezentują poszczególne klasy, sympatycy i przyjaciele szkoły oraz nauczyciele. Zarząd pełni m.in. takie funkcje jak Rada Rodziców w szkołach publicznych.

Działamy od 1990 roku. Mamy uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Uczniowie pracują w klasach 19 osobowych. Dla osób z dysfunkcjami możliwe jest zorganizowanie zajęć indywidualnych.

Szkoła nie narzuca profilu! Uczeń sam dobiera przedmioty (przynajmniej dwa) z bloków: humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego!

OFERTA SZKOŁY

Kształcimy kompetencje społeczne i osobowe potrzebne w życiu.
Nie ograniczamy doboru przedmiotów rozszerzonych!

 • Już w klasie pierwszej zwiększamy liczbę godzin podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych co najmniej o jedną godzinę
 • Przewidujemy, dodatkowo na poziomie podstawowym obok zajęć plastyki, historię sztuki w wymiarze po 2 godziny na każdy przedmiot oraz zajęcia informatyki w zwiększonym wymiarze godzin.  
 • W semestrze pierwszym klasy pierwszej, nie wprowadzamy rozszerzeń, ponieważ chcemy dać czas na spokojne zastanowienie się na nad profilem, zwiększamy natomiast ilość godzin w semestrze drugim klasy pierwszej, w którym to uczniowie deklarują przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, czyli „budują swój własny profil”.
 • Proponujemy wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych, w które nie wchodzi język angielski, ponieważ uczeń zostaje przydzielony do odpowiedniej grupy zaawansowania.
 • Wymiar godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jest na każdym etapie nauki zwiększony!
 • Dla uczniów zainteresowanych dodatkowymi przedmiotami, oprócz rozszerzeń planujemy zorganizowanie kół zainteresowań. 
 • Tradycją szkoły jest możliwość uczęszczania na zajęcia z malarstwa i  rysunku, które przygotowują do egzaminu na wydziały plastyczne,
 • Języki obce: Uczniów obowiązuje nauka co najmniej dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz do wyboru jednego z czterech: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Języków uczymy w małych grupach, w zależności od stopnia zaawansowania- kwalifikacja do grup(poziomów) językowych odbywa się na podstawie testu na początku września.
 • Języków uczymy w małych grupach, w zależności od stopnia zaawansowania.
 •  Drugi język do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański
 • Zajęcia wf-u odbywają się częściowo na terenie szkoły (wyremontowane boisko) i w wynajętej, przestronnej sali gimnastycznej.
 • Co roku na przełomie września i października organizujemy wycieczki integracyjne krajowe i zagraniczne, w ciągu roku organizujemy wycieczki przedmiotowe, wyjazdy do teatru i do muzeum, warsztaty np. we współpracy Domem Spotkań z Historią, Muzeum Dulag 121, Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie. W ofercie mamy również wyjazd na obóz językowy do Hiszpanii (przełom maja czerwca).
 • Na terenie szkoły wifi dostępne jest dla uczniów bez ograniczeń w o przepustowości 300 Mb/s).
 • Uczestniczymy w warsztatach filmowych. 
 • Do dyspozycji uczniów: biblioteka i filmoteka.

TRADYCJE

 • Cykliczne imprezy organizowane przez szkołę to:
 •  studniówka – zawsze tematyczna (np. „piracka”,” lata 20-te”, ” dzieci kwiaty” itp.);
 •  Wigilia -na którą przychodzi wielu gości; 
 • Pożegnanie klas maturalnych; 
 • Imprezy charytatywne: Wystawa Psów Kochanych
 • Wystawy różnych prac uczniów naszego liceum
 • Jesienią organizowany jest wyjazd integracyjny dla całej szkoły.
 • Wyjazdy przedmiotowe. 

OSIĄGNIĘCIA

 • Mamy 100% zdawalność egzaminu maturalnego!
 • Wielu absolwentów studiuje na uczelniach państwowych.
 • Mamy uczniów odnoszących sukcesy sportowe np. w tenisie stołowym, w zawodach pływackich
 • Wypracowaliśmy wyjątkową atmosferę w naszym liceum.

Podkowiańskie LO – „szkoła w podkowę złożona” – tak o niej kiedyś powiedziała jedna z nauczycielek. Szkoła bez kantów, ostrych cięć i krawędzi. Chcemy by, jak podkowa, która jest symbolem szczęścia, nasza szkoła była początkiem dobrego i mądrego życia dla wielu młodych ludzi.