mLegitymacja

INFORMACJE

Legitymacja to legitymacja szkolna w telefonie.  Identycznie jak papierowa legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Aby uzyskać mLegitymację, należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony oraz podpisany przez rodzica / prawnego opiekuna wniosek (do pobrania powyżej lub w sekretariacie) oraz dostarczyć zdjęcie legitymacyjne. Zdjęcie zostanie zeskanowane i przesłane na adres:
pawel.wloczewski@wiewiory.edu.pl (wielkość pliku nie może przekroczyć 5MB).

Uwaga: do aktywowania mLegitymacji potrzebna jest aplikacja mObywatel zainstalowana na urządzeniu mobilnym.

Kolejność działań:

  1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wniosek jest tutaj
  2. Przesłać aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego (w formie JPG lub JPEG o rozmiarze nie większym niż 5 MB) na adres pawel.wloczewski@wiewiory.edu.pl
    Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów.

3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel

4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

Jak przedłużyć ważność mLegitymacji?

  • uczeń może wybrać w aplikacji mObywatel mLegitymację Szkolną, następnie funkcję Więcej a z menu, które się wyświetli „Przedłuż ważność”. W ten sposób aplikacją należy zeskanować kod, który wydaje szkoła.
  • z poziomu szkoły: sekretariat lub osoba uprawniona wystawia kod w systemie mLegitymacji – korzystając z podobnych funkcji jak przy wystawianiu nowej legitymacji.

Instrukcja instalacji mLegitymacji

Regulamin mLegitymacji

Wniosek o wydanie mLegitymacji