Statut i Regulaminy

Regulaminy

Statut Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60
Regulamin diagnozy- egzaminu po klasie trzeciej
Program profilaktyczno- wychowawczy Podkowiańskiego LO nr 60
Szczegółowy harmonogram działań profilaktyczno- wychowawczych w PLO60
Regulamin ” Noc filmowa w szkole ” PL060
Regulamin „Nocowania w szkole” w PLO60
REGULAMIN ORGANIZACJI KONSULTACJI ONLINE DLA UCZNIÓW PODKOWIAŃSKIEGO LICEUM NR 60
System działań interwencyjnych
Zasady oceniania uczniów z dostosowaniami
Regulamin stypendium szkolnego
Wniosek o wypłatę stypendium na konto
Regulamin samorządu klasowego
Regulamin samorządu szkolnego
Regulamin studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Załącznik do regulaminu studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Regulamin wielofunkcyjnego boiska szkolnego
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODKOWIAŃSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 60 W PODKOWIE LEŚNEJ
Procedury postępowania w PLO60 w sytuacji: 1)wypadku ucznia, 2)Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków i środków odurzających,3) Gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, 4) Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
Procedura organizacji pracy w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników i uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego

Regulaminy przedmiotowe

Biologia
Chemia
Fizyka poziom podstawowy
Fizyka poziom rozszerzony
Geografia
Historia/ WoS i HiT poziom podstawowy
Historia i WOS poziom rozszerzony
Informatyka
Język angielski
Język angielski i język rosyjski (Bartlomiej Bromirski)
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski (Beata Wróblewska)
Język polski (Michał Dudek)
Matematyka (Agata Winiarska, Szymon Czupryński)
Matematyka (Monika Bielińska)
Przedsiębiorczość
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (kryteria oceniania)

Rozkłady materiału

Matematyka zakres rozszerzony (Agata Winiarska, Szymon Czupryński)
Matematyka (Monika Bielińska)
Historia klasa 1 zakres podstawowy
Historia klasa 2 zakres podstawowy
Historia klasa 3 zakres podstawowy
Historia klasa 4 zakres podstawowy
Historia i teraźniejszość klasa 1 i 2
Historia klasa 1 zakres rozszerzony
Historia klasa 2 zakres rozszerzony
Historia klasa 3 zakres rozszerzony
Historia klasa 4 zakres rozszerzony
WOS klasa 1 zakres rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie klasa 2 i 3 zakres rozszerzony
Podstawy przedsiębiorczości 2
Podstawy przedsiębiorczości 3
Geografia zakres podstawowy po szkole podstawowej
Geografia zakres podstawowy i rozszerzony
Chemia zakres podstawowy
Chemia zakres rozszerzony
Fizyka zakres podstawowy
Fizyka zakres rozszerzony
Biologia zakres podstawowy
Biologia zakres rozszerzony cz.1
Biologia zakres rozszerzony cz.2
Biologia zakres rozszerzony cz.3
Informatyka zakres podstawowy
Informatyka zakres rozszerzony
Język polski 1
Język polski 2
Język polski 3
Język polski 1 (Michał Dudek)
Język niemiecki klasa 1 zakres podstawowy
Język niemiecki klasa 2 zakres podstawowy
Język niemiecki klasa 3 zakres podstawowy
Język niemiecki klasa 3 po gimnazjum
Język francuski 1 liceum
Język francuski 2 liceum
Język francuski 3 liceum
Język rosyjski klasa 2 zakres podstawowy (Bartłomiej Bromirski)
Język angielski klasa 1 zakres podstawowy (Bartłomiej Bromirski)
Język angielski klasa 2 zakres podstawowy (Bartłomiej Bromirski)
Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie

Wymagania Edukacyjne

Język Polski zakres podstawowy (Beata Wróblewska)
Język Polski klasa 1 i 2 (Beata Wróblewska)
Geografia 1 zakres podstawowy
Geografia 1 zakres rozszerzony
Geografia 2 zakres rozszerzony
Geografia 3 zakres rozszerzony
Matematyka klasa 1 zakres podstawowy (po szkole podstawowej)
Matematyka klasa 2 zakres podstawowy
Matematyka klasa 3 zakres podstawowy
Matematyka klasa 2 zakres rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy
Historia zakres podstawowy
Historia zakres rozszerzony 1
Historia zakres rozszerzony 2
Historia zakres rozszerzony 3
Historia zakres rozszerzony 4
Wiedza o Społeczeństwie zakres rozszerzony 1
Wiedza o Społeczeństwie zakres rozszerzony 2
Edukacja dla bezpieczeństwa
Chemia cz. 1
Chemia cz. 2
Informatyka
Biologia zakres podstawowy
Biologia zakres rozszerzony cz.1
Biologia zakres rozszerzony cz.2
Biologia zakres rozszerzony cz.3
Język angielski
Język niemiecki klasa 1 zakres podstawowy
Język niemiecki klasa 2 i 3 zakres podstawowy
Język niemiecki klasa 3 zakres podstawowy
Język francuski