„Bez lania wody”

Trochę namieszaliśmy i idziemy za ciosem Po ostatnich badaniach pojawił się pomysł pogłębionego monitoringu wody. O tym pomyśle szerszego projektu i współpracy napiszemy niebawem 🙂

Tydzień pełen atrakcji zakończył się mocnym geograficznym akcentem. W piątek gościliśmy w Liceum Pana dr. Jarosława Suchożebrskiego z Zakładu Hydrologii, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Igora Dmowskiego, naszego absolwenta, a obecnie studenta na WGSR UW, piszącego pracę licencjacką pod opieką dr. Suchożebrskiego. Panowie poprowadzili wspólnie drugą część warsztatów hydrologicznych dotyczących stanu wody w rzece Zimnej Wodzie i jej dopływie Mrówce. Uczniowie rozszerzający geografię, korzystając z fotometrów Exaqua, przebadali próbki wody, które wcześniej własnoręcznie pobrali ze wskazanych punktów na opracowywanych rzekach. Następnie dane pomiarowe zostały zestawione i opracowane w postaci graficznej. Było prawie jak podczas badań naukowych. A może w przyszłości nasza współpraca z Zakładem Hydrologii, dzięki patronatowi Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW , przerodzi się w większy projekt badawczy? 🙂

#hydrologwterenie#hydrologiaWGSR#BezLaniaWody#zHydrologiemWterenie#hydrozajęcia

Dziękujemy firmie Zoolek za udostępnienie fotometrów Exaqua, a firmie Hanna Instruments Polska za konduktometr/pehametr, które świetnie sprawdziły się w badaniach.