Umowa porozumienie o współpracy partnerskiej Zimna Woda

Miło nam poinformować, że dzisiaj zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Liceum Ogólnokształcącym w Podkowie Leśnej, a Samorządową Szkołą Podstawową.  Umowa opiera się na chęci rozbudowania zakresu współpracy, na bazie realizacji Projektu Edukacyjnego „Zimna Woda”.

Bodźcem do opracowania projektu badawczego „Zimna Woda” stały się zajęcia, dwukrotnie prowadzone przez dr. Jarosława Suchożebrskiego z Zakładu Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, dla uczniów Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego rozszerzających geografię. Zajęcia te były elementem działań edukacyjnych jakie od kilku lat prowadzone są w PLO w ramach patronatu jakim Wydział Geografii UW objął Szkołę.

Wyniki pomiarów stanu wody w cieku Zimna Woda przeprowadzonych, przez uczniów Podkowiańskiego Liceum, w październiku i listopadzie 2023 roku wykazały problemy z jej jakością. Wyniki te wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko samych uczniów, ale również mieszkańców okolicznych miejscowości. Z tego względu postanowiono opracować projekt badawczy, który pozwoliłby dokładniej zgłębić ten problem.

Badania przeprowadzone przez uczniów Podkowiańskiego Liceum potwierdziły celowość i zasadność projektu, w który mogliby być włączeni studenci WGSR i uczniowie podkowiańskich szkół (od opieką nauczycieli).  O wynikach badań będziemy Was informowali na bieżąco😊

#umowapatronacka #uw #wydzialgeografii